Tuesday, August 6, 2013

Kommentteja Ilmastorealismia blogin kirjoituksesta "Klimatologian vastaisku Aamu-tv:ssä sai painamaan nappia"

Kirjoitelma koskee Mikko Mäkisen  "Ilmastorealismia" blogin artikkelia perjantana 2 elokuuta 2013 ja kuuluisi oikeastaan sinne, mutta tästä tuli aiottua paljon pidempi. Lisäksi halusin käyttää kuvia ja graafeja mitä Blogspot ei kommentteihin hyväksy. 


Että kommenttini ei kuitenkaan täysin hukkuisi internetin hälinään tarjoan "Ilmastorealismia" blogiin lyhyen yhteenvedon josta johtaa linkki tänne.

Sisältö
 • Aluksi
 • Ilmastotieteilijöiden yksimielisyydestä
 • Vapaaehtoisuudesta
 • Laajemmista ympyröistä
 • Erilaisista näkemyksistä
 • Fyysikoiden mielipiteistä
 • Skeptisten tiedemiesten vaikuttimista
 • Meillä
 • Maailmalla
 • Ilmaston tutkimisesta
 • Lämpenemisen pysähtymisestä
 • Ilmaston lämpeneminen vuosikymmenittäin
 • Valehtelemisesta
 • Vielä kerran pintalämpötilojen trendeistä
 • Miksi maapallo lämpenee
 • Merten lämpömäärä kasvaa
 • Merten pintalämpötiloista
 • Syvemmistä vesistä
 • Ennustamisesta
 • Ihmiskunnan osuudesta lämpenemiseen
 • Ilmastonmuutoksen haitoista
 • Mahdollisuuksista
 • Hillitsemisestä
 • Yhteenveto


Aluksi

En toimi ilmastotutkimuksen parissa enkä kommenteillani "edusta" ketään muuta kuin itseäni. Mikko Mäkisen kirjoitus kuitenkin koskettelee monia asioita joista minulla on hieman erilainen näkemys jonka haluan tuoda esille osana keskustelua.

Ilmastotieteilijöiden yksimielisyydestä 

Vapaaehtoisuudesta

Mikko kirjoitti
"Saattaa olla, että Suomen kaltaisessa pienessä ilmastotutkijoiden tutkijayhteisössä vallitsee yksimielisyys nykyisestä ilmastoparadigmasta. Onko kyse yksimielisyyden vapaaehtoisuudesta vai jostain muusta, voimme vain arvailla"
En tiedä mutta en myöskään pidä todennäköisenä että ketään pakotettaisi mihinkään "ruotuun" vaikka toki eri tutkimushankkeiden ja resurssien priorisoinnit  saattaisivat jostain näkökulmasta siltä näyttää. 

Tieteen tekeminen ja uuden tiedon sekä julkaisujen tuottaminen on erittäin kilpailtua ("publish or perish").  Jos joku tutkija kehittäisi tieteellisesti pätevän, mutta valtavirrasta poikkeavan tavan selittää ilmastonmuutoksen mekanismeja hän kyllä löytäisi tavan julkaista tämän niittääkseen kaiken sen maineen ja kunnian jota hän tieteen tekijänä akateemisessa maailmassa tarvitsee. 

Mitä muuta (nuori tai vanhempikin) tutkija haluaa kuin tehdä mullistavan ja vallitsevan paradigman muuttavan löydön? 


Mikko kirjoitti aikaisempaan kirjoitukseensa [Mäkinen2012] viitaten
"Kun eräistä aiemmista yhteyksistä tiedämme mm. Mikko Alestalon ajattelun lysenkolaiset juuret, on ainakin perusteltua syytä epäillä yksimielisyyden herttaisuutta. "
Katsoin tuota kirjoitusta vuodelta 2012 ja siihenkin minulla olisi - kunnioittavasti mutta kuitenkin - joitakin eriäviä näkökulmia, mutta ehkä palaan niihin joskus toiste... 

Yhteenvetona: En ole vakuuttunut väitteistä että kotimaamme ilmastotutkimusta kahlitsisi Mikon kuvaama "lysenkolainen" yhteen muottiin pakottaminen.

Laajemmista ympyröistä

Mikko kirjoitti
"Mutta Suomea laajemmissa piireissä ilmastotutkijoiden yksimielisyys rajoittuu vain siihen, että ihmiskunnalla on ollut jonkinlainen vaikutus ilmastoon."
Tämä kuullostaa suorastaan jäät vapauttavalta myönnytykseltä, koska "Imastorealismia" blogin kantavana teemana näyttää olleen se että ihmisen toiminta ei vaikuta. :)  Mutta myönnän: en ole käynyt kaikia kirjoituksia läpi ja saatan tässä luonnehtia blogia liian yksioikoisesti 

Tiedän että yksimielisyyden "mittaaminen" on monipiippuinen juttu eikä yksimielisyydellä sinänsä ole itseisarvoa uuden tiedon luomisessa. On parempi olla yksin oikeassa kuin kaikkien muiden kanssa väärässä.

Mutta koska tämä väite "ei ole yksimielisyyttä" on ainakin aikaisemmin nostettu voimakkaasti esille "skeptikkopiireissä" kyseenalaistamaan koko ilmastotutkimuksen valtavirta ja perusteet niin lienee asiallista käydä vaikka NASA:n sivulla [NASA_consensus]  joka referoi useampaankin tutkimukseen ja usean eri tiedeyhteisöjen kannanottoihin
"Ninety-seven percent of climate scientists agree that climate-warming trends over the past century are very likely due to human activities, and most of the leading scientific organizations worldwide have issued public statements endorsing this position. " 
Esimerkkinä ote American Geophysical Unionin kannaotosta [AGU2013] mikä on huomattava ehkä siksi että merkittävä osa ilmastotutkijoista vaikuttaa tässä yhdistyksessä.
"Humanity is the major influence on the global climate change observed over the past 50 years. Rapid societal responses can significantly lessen negative outcomes.
“Human activities are changing Earth’s climate. At the global level, atmospheric concentrations of carbon dioxide and other heat-trapping greenhouse gases have increased sharply since the Industrial Revolution. Fossil fuel burning dominates this increase.  Human-caused increases in greenhouse gases are responsible for most of the observed global average surface warming of roughly 0.8°C (1.5°F) over the past 140 years. Because natural processes cannot quickly remove some of these gases (notably carbon dioxide) from the atmosphere, our past, present, and future emissions will influence the climate system for millennia."

Eli siis: ilmastonmuutoksen tieteelliset perusteet ovat kunnossa ja yleisesti hyväksyttyjä tiedepiireissä.

Oleellista minusta eivät ole tarkat prosenttimäärät koska niitä yksikäsitteisesti ei kuitenkaan voida tuottaa, vaan se että ylivoimainen enemmistö aktiivisista ilmastontutkijoista (ja tieteellisistä yhteisöistä) tunnistavat ilmaston lämpenemistrendin viimeisten noin sadan vuoden kuluessa aiheutuneen ihmiskunnan toiminnasta. 

Kyseinen NASA:n sivu ei ainakaan vielä sisällä viittausta tuoreeseen paljon huomiota osakseen saaneeseen tutkimukseen [Cook 2013] jota käsittelen täällä enemmän.


Yhteenvetona: Oma käsitykseni edellisiin pohjautuen on että yksimielisyys ihmisen merkittävästä vaikutuksesta ilmastoon on ilmaston aktiivisten tutkijoiden keskuudessa  selkeämpi kuin mitä Mikko antaa ymmärtää. Mutta että tämän asian tarkka mittaaminen on käytännössä mahdotonta - ja helposti johtaa keskustelun harhapoluille itse asiasta eli ilmastonmuutoksen syiden ja seurausten tutkimisesta.


Erilaisista näkemyksistä

Toki eriäviäkin mielipiteitä on kuten [Petitionproject] osoittaa, mutta kyseisen  addressin allekirjoittajista pääosa on aivan muita kuin ilmastotieteen alalla toimivia tutkijoita. Luultavasti suuri osa älykkäitä, kunnioitettavia tiedemiehiä omalla alallaan, mutta joiden tietämys ilmastotieteen nykytilasta ei useinkaan pohjaudu tuoreeseen omakohtaiseen aktiiviseen tutkimustyöhön. Tosin koko kyseisen hankkeen suhteen on olemassa myös epäilyksiä [Huffpost2009] .

Mikko kirjoittaa
"Erimielisyydet repeävätkin ylipääsemättömiksi tuon vaikutuksen suuruudesta ja vaikutusmekanismien suhteista. Ja sitä suuremmaksi erimielisyys kasvaa, mitä enemmän mukaan otetaan niitä tutkijoita, joilla on klimatologeja syvempi kokemus jostain ilmastoomme vaikuttavasta yksittäisestä tekijästä - avaruudesta, auringosta, meristä, maaperästä tai biosfääristä."
En ole vakuuttunut ilmastotieteen sisällä olevista ylitsepääsemättömistä erimielisyyksistä sen enempää tai vähempää kuin muissakaan luonnontieteissä. Erilaiset näkökulmat ja tulokset ovat se voima jolla tiedettä viedään eteenpäin. Erimielisyydet ratkotaan tieteellisten tulosten - ei polemiikin tai satunnaisten blogistien - keinoin. Parhaiten toimiva teoria "voittaa" tänään - mutta vielä parempi huomenna.

Mutta, erimielisyys helposti lisääntyy kun otetaan keskusteluun yksittäisten luonnontieteiden edustajien voimakkaita mielipiteitä ja näkemyksiä. Ilmastotieteen kuitenkin pitää omalta osaltaan sovittaa kaikki yhteen niin että eri palaset ja vuorovaikutukset  mahdollisimman hyvin vastaavat maapallon ilmastoa ja sen käyttäytymistä.  Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. 

Samoin erimielisyydet kasvavat ennestään kun otetaan mukaan asiaan liittymättömien tutkijoiden mielipiteet (esimerkisi petitionproject yllä) - tai sitten asiaa harrastavat bloggerit mahdollisine taustavoimineen..  

Yhteenvetona: Maailmaan mahtuu eriäviä mielipiteitä - ja se on hyvä. Mutta niin pitkään kun ne eivät muodosta yhtenäistä tieteellistä teoriaa mikä pystyy selittämään paremmin tai enemmän kuin nykyinen paradigma ne eivät riitä syrjäyttämään nykystä paradigmaa.


Fyysikoiden mielipiteistä

Mikko kirjoittaa
"On hyvin tunnettua, että enemmistö fyysikoista epäilee klimatologian pyhintä teesiä ilmastoherkkyydestä (siis paljonko ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistaminen nostaisi lämpötilaa) tai suorastaan naureskelee jatkuvasti vaihteleville laskelmille asiasta."
Tämä väite on yllättävä ja vaatii taustatietoa ollakseen muuta kuin "heitto". Olen yrittänyt löytää tätä väitettä tukevia tietoja - en löydä tai en tunnista. 

Jatkokeskustelussa blogissa "sivulta" tarjottiin aluksi yhden turkulaisen fyysikon eriävää näkemystä [Kauppinen2011]. Tämän jälkeen Mikko antoi itse ymmärtää olevansa toinen samanmielinen fyysikko. 

No, tunnen minäkin yhden fyysikon joka taas on heidän kanssaan eri mieltä CO2 vaikutuksen suuruudesta ilmastoon hänen kanssaan. Nyt voidaan sitten sanoa että enemmistö (2/3)  fyysikoista on mielipiteen A puolella ja 1/3 sitä vastaan. 

En ole vieläkään vakuuttunut koska faktat ja referenssit puuttuvat väittämän takaa. Se että joku kovasti väittää ei riitä.

Lisäksi luonnehdinnat "epäilee klimatologian pyhintä teesiä ilmastoherkkyydestä" ja  "suorastaan naureskelee" eivät mielestäni ole niitä tapoja kuinka tiede toimii. Jos epäilyjä on niin ne väistämättä johtavat julkaisuihin joissa  tuodaan esille kuinka "se" aikuisten oikeasti lasketaan. 

Kukaan ei voi vastustaa helppoja pisteitä ansioluetteloon jos niitä on jossain jaossa... Jos taas joku jää vain naureskelemaan niin taitaa olla muutenkin ulkona kuin huru-ukko, jos ilmaisu sallitaan.. 

Muuten, näyttää siltä että tuo Kauppisen paperi [Kauppinen2011] on julkaistu sarjassa joka ei ole lähelläkään tieteen raskasta sarjaa. Se ei tunnu löytyvän Google Scholarin kautta eikä julkaisusarja "International Review of Physics" löydy SJR:n tieteellisten julkaisusarjojen tietokannasta, vaikka kolme muuta saman julkaisijan journalia on. Ja itse tuo julkaisija "Praise Worthy Prize" taas näyttää päätyneen jostain syystä "Predatory Publishers" listalle [BEALL2013] - eli julkaisijat joiden on nähty kiinnittävän enemmän huomiota kirjoittajilta kerättyihin julkaisupalkkioihin kuin sisällön laadukkaaseen vertaisarviointiin.

Ilmastoherkkyydestä ja eri tavoista sen määrittämiseksi on olemassa lukemisen arvoinen Nature Geoscience:n artikkeli vapaasti verkossa [Knutti2008]. Ilmastoherkkyydestä on luonnollisesti myös artikkeli Wikipediassa lukuisine lähdeviitteineen [WIKI_climate_sensitivity].

Yhteenvetona: En ole vakuuttunut siitä että enemistö fyysikoista olisi tuota mieltä mitä Mikko väittää.


Skeptisten tiedemiesten vaikuttimista

Mikko kirjoittaa
"Alestalo luetteli ilmastotutkijoiden kanssa erimielisten muiden tiedemiesten intresseistä öljyteollisuuden tarjoaman rahan - siis rahanahneuden - julkisuudenkipeyden ja vaikuttamishalun. Tuosta vyön alle lyönnistä Alestalo olisi ansainnut tarkentavan kysymyksen, mutta sellaiseen Wancke ei pystynyt. Olen tästä asiassa jokseenkin varma siitä, että Alestalon väittämä on lähes täysin perusteeton. Tällaisten syytösten esittäminen todistaa vain siitä, että kun omat asia-argumentit eivät riitä, on ryhdyttävä käyttämään tieteellisessä väittelyssä kiellettyjä tappelukeinoja, joihin mustamaalaus kuuluu. Alestalo ei noilla keinoilla kerää kavereita rehellistä tutkimusta tekevien parista."

Meillä

Enpä tunne suomalaisten skeptikoiden ja skeptikkotieteilijöiden taustoja tai kytköksiä. Enkä mitään paljastuksiakaan ole nähnyt. Joku suomalainen tosin näyttää olevan Heartland Instituten asiantuntijalistalla [HeartlandExperts] mutta tuskinpa se mitään ihmeellistä indikoi. 

Minun käsitykseni on että nämä AGW paradigmaa epäilevät kansalaiset jotka "Ilmastorealismia" blogiinkin kontribuoivat aivan oikeasti ja rehellisesti näkevät omasta perspektiivistään "luonnon merkit" toisella lailla kuin ns ilmastotieteen valtavirta ja näkevät velvollisuudekseen ottaa osaa tähän yhteiskunnassa käytävään tärkeään keskusteluun. 


Maailmalla

Itse kuvittelen että Alestalo viittasi enemmänkin kytköksiin joita on raportoitu mm USA:ssa [Guardian2013]
"Conservative billionaires used a secretive funding route to channel nearly $120m (£77m) to more than 100 groups casting doubt about the science behind climate change, the Guardian has learned.
The funds, doled out between 2002 and 2010, helped build a vast network of thinktanks and activist groups working to a single purpose: to redefine climate change from neutral scientific fact to a highly polarising "wedge issue" for hardcore conservatives."

Mutta paha arvailla mitä Alestalo tarkkaan ottaen tarkoitti. Kukin vastaa omista sanomisistaan.  

Yhteenvetona: Käsittääkseni suomalaisten skeptikkotiedemiesten asia on puhdas, mutta isoon maailmaan mahtuu monenlaista..

Ilmaston tutkimisesta

Mikko kirjoitti
"Seuraavaksi Wancke kysyi, miten ilmastoa tutkitaan.  Alestalo vastasi odotetusti tutkimuksen keskittyvän ilmaston mallintamiseen tietokoneilla. Sitten päästiin aiheeseen, jonka vuoksi studioon oli tultu. Alestalo kiisti ilmaston lämpenemisen pysähtymisen, mutta perusteli viime vuosien lämpenemisen hidastumista luonnollisella vaihtelulla. Alestalo puhui totta ilmastomallintamisen keskeisestä roolista, mutta sitten tulikin jo heti perään lööperiä, johon valmistautumaton toimittaja ei halunnut tai ymmärtänyt puuttua. Lämpeneminen nyt vaan on ollut pysähdyksissä aikasarjasta riippuen 10-15 vuotta ja pidempäänkin, jos asia perustellaan tilastollisella merkitsevyydellä, eikä Alestalon valheellinen lausunto sitä muuksi muuta. Viimeisen 10 vuoden ajalta kaikki lämpöaikasarjat UAH:a lukuun ottamatta osoittavat pientä viilenemistä. Myös merenpinnan lämpötila on ollut laskussa tuona aikana."
Tämän Mikon tunteikas kirjoituksen osuus sisältääkin jo useita kohtia joita haluan kommentoida sanojen ohella myös kuvin.


Lämpenemisen pysähtymisestä

Niin, jos tarkastellaan karkeasti ottaen 10-15 vuotta ja pintalämpötiloja niin lämpeneminen näyttää olleen pysähdyksissä. Mutta tämä ei ole mitään uutta koska se on pysähtynyt jo monta kertaa  aina kasvaakseen uudestaan kuten oheinen kaavio näyttää. Olisiko niin että nyt se on sitten loppu..?
Ilmaston lämpeneminen vuosikymmenittäin

Pintalämpötiloissakin vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmen on ollut lämpimin koko WMO:n mittaushistorian aikana ja trendi ylöspäin on ollut selvä [WMO2013]. Mutta ehkä tämä menossa oleva vuosikymmen sitten kääntää pitkän ajan trendin?


Valehtelemisesta

Mielestäni on harhaanjohtavaa syyttää Alestalo valehtelusta. 

Kuten yllä näemme (ja myöhemmin lisää) lämpötilat ovat olleet pidemmällä aikajänteellä kasvamaan päin. Lisäksi hän viittaa siihen käsittääkseni yleisesti tunnettuun faktaan että ilmastossa on vaihtelua jota emme ole pystyneet vielä (ehkä ei koskaan) täysin mallittamaan. Tämä luonnollisesti johtaa ajoittain pitkäaikaista trendiä nopeampaan ja ajoittain hitaampaan pintalämpötilojen kasvuun. 

Tähän liittyvä julkaisusetti tuli tänä kesänä UK:n Met Officelta [MetOffice2013] 
"The first paper shows that a wide range of observed climate indicators continue to show changes that are consistent with a globally warming world, and our understanding of how the climate system works.
The second suggests that it is not possible to explain the recent lack of surface warming solely by reductions in the total energy received by the planet, i.e. the balance between the total solar energy entering the system and the thermal energy leaving it. Changes in the exchange of heat between the upper and deep ocean appear to have caused at least part of the pause in surface warming, and observations suggest that the Pacific Ocean may play a key role. 
The final paper shows that the recent pause in global surface temperature rise does not materially alter the risks of substantial warming of the Earth by the end of this century. Nor does it invalidate the fundamental physics of global warming, the scientific basis of climate models and their estimates of climate sensitivity."

Velä kerran pintalämpötilojen trendeistä

MetOfficella on myös hyvä graafi pintalämpötilojen mitatusta kehittymisestä - ja kyllä tämä ainakin minusta nousua näyttää. Mutta voihan se olla että tämä on se viimeinen huippu ja kohta tulee kylmempää?

Miksi maapallo lämpenee

Maapallolle saapuu satelliittimittausten mukaan jatkuvasti tulee hieman enemmän lämpöä auringosta kuin täältä poistuu avaruuteen.  [Hansen2011]
"Improving observations of ocean heat content show that Earth is absorbing more energy from the sun than it is radiating to space as heat, even during the recent solar minimum. The inferred planetary energy imbalance, 0.59 ± 0.15 W m−2 during the 6-year period 2005–2010, confirms the dominant role of the human-made greenhouse effect in driving global climate change. Observed surface temperature change and ocean heat gain together constrain the net climate forcing and ocean mixing rates. We conclude that most climate models mix heat too efficiently into the deep ocean and as a result underestimate the negative forcing by human-made aerosols. Aerosol climate forcing today is inferred to be −1.6 ± 0.3 W m−2, implying substantial aerosol indirect climate forcing via cloud changes. Continued failure to quantify the specific origins of this large forcing is untenable, as knowledge of changing aerosol effects is needed to understand future climate change. We conclude that recent slowdown of ocean heat uptake was caused by a delayed rebound effect from Mount Pinatubo aerosols and a deep prolonged solar minimum. Observed sea level rise during the Argo float era is readily accounted for by ice melt and ocean thermal expansion, but the ascendency of ice melt leads us to anticipate acceleration of the rate of sea level rise this decade."

Merten lämpömäärä kasvaa

Merten lämpömäärä on tasaisesti kasvanut 1950-luvulta lähtien [NOAAheat]. 


Merten lämpösisältö 0-700 ja 0-2000 metriä.
Tähän liittyy myös julkaisu johon kuvassa viitataan joka toteaa yhteenvedossaan  [Levitus2012]
 • A strong positive linear trend in exists in world ocean heat contentsince 1955
 • One third of the observed warming occurs in the 700-2000 m layer of the ocean
 • The warming can only be explained by the increase in atmospheric GHGs

Merten pintalämpötiloista

Mikon mainitsema meren pintalämpötilojen lasku näkyy myös MetOfficen raportissa tältä kesältä. Mutta kun nyt olemme neutraalissa tilanteessa niin ylös/alas vaihtelua pitääkin kai tapahtua. 

El Nino aikanaan vaihtaa vuorostaan lämpimän veden pintaan kuten nämme tuona vuonna viime vuosituhannen loppupuolella johon jotkut tahot helposti haluavat kiinnittää viimeisten vuosien lämpenemisen alkupisteen.

Vaikea sanoa miten merten varastoima lämpö tulee pintaan ja ilmakehään El Ninossa.


Syvemmistä vesistä

Tämän lisäksi ainakin Antarktiksen ympärillä olevalta merialueelta on mittaushavaintoja lämpenemisestä syvemmällä kuin 2000 metriä [PurkeyJohnson2010], [SciAlert2011]

Merten   pitkäjaksoiset syklit uudelleen järjestelevät sitä missä tuo lämpö meressä on ja miten tuo lämpö välittyy merenpinnasta ilmaan.  Käsittääkseni elämme nyt jonkinlaista La Nina / neutraalia kautta samalla kuin PDO on kääntymässä negatiisiseen suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä että ainakin Tyynellämerellä pinnassa on suhteellisesti viileämpää vettä mikä luonnollisesti vaimentaa ilmakehän lämpenemistä. 


Ennustamisesta

Mikko kirjoitti
"Sitten siirryttiin keskustelemaan ilmastonmuutoksen ennustamisen luotettavuudesta. Alestalo väitti mallinnusten ja ennusteiden olevan hyvin luotettavia perustellen asiaa sillä, että mallinnukset ovat pystyneet simuloimaan menneen ilmaston luotettavasti. Jälleen tuli perätön väite, joka upposi Wanckeen vaikeuksitta. Perustelen väitettäni kahdella asialla. Ensinnäkään sellaista vallitsevan paradigman mukaista mallinnusta, joka olisi kyennyt edes osapuilleen simuloimaan mennyttä ilmastoa uskottavan pitkään, ei ole. Jos sellainen olisi, se olisi syötetty kaikille skeptisesti asiaan suhtautuville katkeralla kalkilla höystettynä. Ja sitä olisi esitelty joka ikisessä mediassa lähes kyllästymiseen asti. Minäkin olisin siitä kirjoittanut innostuneesti. Me emme ole mitään tällaista kokeneet." 
Näyttää siltä että kirjoittajalta on jäänyt huomaamatta IPCC:n raportti vuodelta 2001 ilmaston mallinnuksesta [IPCC2001model] ja tänä keväänä julkaistu tutkimus missä todettiin tilanteen olevan hieman erilainen. Guardianin artikkeli [GuardianModels2013] referoi tutkimusta [Allen2013] seuraavasti
"The paper, published on Wednesday in the journal Nature Geoscience, explores the performance of a climate forecast based on data up to 1996 by comparing it with the actual temperatures observed since. The results show that scientists accurately predicted the warming experienced in the past decade, relative to the decade to 1996, to within a few hundredths of a degree.
The forecast, published in 1999 by Myles Allen and colleagues at Oxford University, was one of the first to combine complex computer simulations of the climate system with adjustments based on historical observations to produce both a most likely global mean warming and a range of uncertainty. It predicted that the decade ending in December 2012 would be a quarter of degree warmer than the decade ending in August 1996 – and this proved almost precisely correct."
Tuohan ei vielä todista muuta kuin että yksi malli meni hyvin. Tosin nämä eri mallit ovat sukua toisilleen ja pohjaavat samaan fysiikkaan joten mielestäni on evidenssiä että hyvinkin oikeilla jäljillä ollaan.

Tuo IPCC:n sivu näyttää kuinka "huonosti" malli on estimoinut mennyttä lämpenemistä. 


Minusta se on mennyt aika hyvin, mutta paremminkin olisi varmaan voinut mennä. Ja tämä on jo muutamia vuosia vanha tulos.

Mikko kirjoitti
"Tulevaisuuden ilmaston mallinnuksista olen tässä blogissa kirjoittanut aika paljon. Nuo mallinnukset ovat vielä pahemmin epäonnistuneita, eikä ainutkaan niistä kyennyt ennustamaan lämpenemisen pysähtymistä jo viime vuosisadan puolella. Valitettavasti Alestalon mainitsemaa luotettavuutta niistä ei löydy, vaikka kuinka etsisi." 
Kuten tiedämme ilmastoon vaikuttaa tietty kaoottisuus joka johtuu siitä että vaikuttavia elementtejä systeemissä on erittäin paljon joka aiheuttaa aikoja jolloin mennään lujempaa ja joskus hiljempaa. 

Tähän yhteyteen tietysti voisi sopia myös Guardianin artikkeli [GuardianModels2013] missä todettiin että itse asiassa pintalämpötilat lämpenivät hetken aikaan nopeammin kuin heidän mallinsa esitti mutta myöhemmin palasi mallin mukaiselle - kasvavalle - uralle.

Ihmiskunnan osuudesta lämpenemiseen

Mikko kirjoitti 
"Alestalo kuvaili mallikokeiden perusteella ihmiskunnan osuutta ilmaston lämpenemisessä yli puoleksi ja luonnollisia tekijöitä - tulivuorten purkausten aerosolihiukkasia, auringonsäteilyn vaihtelua sekä ilmakehän ja merien välisen lämmönvaihdon vaihtelua - alle puoleksi. Tämä lämpenemisen hidastuminen johtuu hänen mukaansa siitä, että ihmiskunnan aiheuttama hiilidioksidin säteilypakotteen kasvu ja luonnollinen vaihtelu vaikuttavat juuri nyt eri suuntiin. Entäpä, jos myös tuo lyhytaikainen lämpeneminen 1970-luvun lopulta 1990-luvun lopulle olikin luonnollisen ilmastovaihtelun tulosta? No saattaahan siinä olla myös hitusen hiilidioksidipitoisuuden lämmittävää vaikutusta, mutta sen osuutta Alestalo ei pysty todistamaan millään. Sellaisia empiirisiä mittauksia ei yksinkertaisesti ole. Alestalon todisteet perustuvat vain ja ainoastaan mallinnusten tuloksiin, jotka poikkeavat olennaisesti reaalimaailman ilmastosta mitatuista asioista." 
Kuten tuolla aikaisemmin yritin tuoda julki niin ilmastomallit eivät ole kovin kaukana reaalimaailmasta vaikka niissä yhä tietenkin omat puutteensa ja rajoituksensa ovatkin. Ne pohjautuvat fysiikan lakeihin, eivätkä astrologiaan tai tilastolliseen ekstrapolaatioon menneistä havainnoista. Ainakin jos puhumme vakavasti otettavista malleista koska onhan näitä muitakin olemassa, tosin eivät ole tainneet päästä mukaan IPCC:n "talliin".

Mielenkiintoinen artikkeli mittauksista joita on tehty vesihöyryn aiheuttamasta lämpenemisvaikutuksen voimistumisesta löytyy vaikkapa tästä [Dessler2008]
"Andrew Dessler and colleagues from Texas A&M University in College Station confirmed that the heat-amplifying effect of water vapor is potent enough to double the climate warming caused by increased levels of carbon dioxide in the atmosphere. 
With new observations, the scientists confirmed experimentally what existing climate models had anticipated theoretically. The research team used novel data from the Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) on NASA's Aqua satellite to measure precisely the humidity throughout the lowest 10 miles of the atmosphere. That information was combined with global observations of shifts in temperature, allowing researchers to build a comprehensive picture of the interplay between water vapor, carbon dioxide, and other atmosphere-warming gases. The NASA-funded research was published recently in the American Geophysical Union's Geophysical Research Letters."
Yleisestä ilmaston muutoksesta todisteita löytyy esimerkiksi NASA:n sivulta [NASAevidence]. 

Yhteenveto asioista jotka voimakkaasti viittaavat ihmisen osallisuuteen voidaan kuvallisesti ilmaista seuraavasti [Cook2010]Kullekin elementille on looginen paikka päättelyketjussa joka viittaa voimakkaasti siihen että ihmisen aiheuttama hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä aiheuttaa lämpenemisen. 

Vaihtoehtoiset teoriat ovat mahdollisia mutta niiden täytyy pystyä selittämään tilanne paremmin.
"Science isn’t a house of cards, ready to topple if you remove one line of evidence. Instead, it’s like a jigsaw puzzle. As the body of evidence builds, we get a clearer picture of what’s driving our climate. We now have many lines of evidence all pointing to a single, consistent answer – the main driver of global warming is rising carbon dioxide levels from our fossil fuel burning."
"...in order to refute the theory of human-caused global warming, you would not merely have to come up with an alternate explanation for all of the above observed changes.  You would have to figure out what unknown factor was blocking or negating greenhouse gases from causing them."
Ihmisen vaikutuksesta on olemassa lisäksi koko joukko tieteellisiä julkaisuja kuten esimerkiksi [Whetton2007], [SciAm2012]

Ilmastonmuutoksen haitoista

Mikko kirjoitti
"Kysymykseen, mitä haittaa ilmastonmuutoksesta on, Alestalo nosti esiin ruoantuotannon vaikeutumisen (kuivuudet) esimerkkinä maissin ja vehnän heikentyvät sadot, sen vaikutuksen maailmankauppaan sekä uhkaavan merenpinnan nousun (0,5-1 metrillä) esimerkkeinä Bangladeshin ja Intian rannikkoseudut. Suomen osalta Alestalo näki pidentyvän kasvukauden jonkinlaisena mahdollisuutena, mutta globaalin vaikutuksena häiriöt maailmankaupassa ja ilmastopakolaisuudessa.  
Tuorein IPCC-raportti, SREX, ei havainnut merkittäviä muutoksia kuivuudessa eikä muissakaan sään ääri-ilmiöissä. Eikä maailman viljasadoissakaan minun mielestäni ole kovin hälyttäviä trendejä. Oheinen kuva maailman vehnätuotannosta havainnollistaa asiaa. Kuivuudet ovat aina iskeneet jonnekin päin maailmaa, mutta nuo Alestalon vihjaukset viimeaikaisen ilmastonvaihtelun katastrofaalisista vaikutuksista eivät näy satotilastoissa. Ne löytyvät vain klimatologien tietokonemallinnusten virtuaalimaailmasta. Eikä myöskään merenpinnan nousussa ole nähty normaalin vaihtelun ulkopuolista kiihtymistä tai muutakaan hälyttävää. Ainakin Suomessa maannousu voittaa merenpinnan nousuvauhdin kaikkialla. " 
Guardian julkaisi 2011 artikkelin missä viitattiin tutkimukseen jonka mukaan ilmaston muutokseen ja tiettyjen elintarvikkeiden hinnan välillä on jo havaittavissa yhteys. Ja että tiettyjen lajikkeiden sadot olisivat olleet paremmat mikäli ilmaston lämpenemistä ei olisi tapahtunut [Guardian2011]. 

Toinen Guardianin artikkeli käy läpi vuoden 2012 satojen ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä [Guardian2012oct] 

MetOffice ja World Food Program ovat tuottaneet yhteenvedon  nimeltä "Food Insecurity and Climate Change" [WFP2012a] joka käy läpi ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja on hyvin valaiseva vaikka  arvioikin tulevaa pitkälti ilmastomalleihin pohjautuen. Mutta, kuten jo aiemmin havaittiin - ainakin jotkin malleista ovat onnistuneet erinomaisen hyvin sekä rekonstruoimaan menneen että tulevan joten ei tämä aivan tuulesta temmattu asia ole. Lisäksi yhteenvedon tärkeimmät lähteet [WPF2012b] käy läpi tieteellisen evidenssin johon yhteenvetoon pohjautuu. 

Kuten [Lewis2012] kuvaa
"Climate change is expected to impact food security in a number of different ways, exacerbating existing drivers of hunger and malnutrition.  These include:

 • The overall availability of food is affected by changes in agricultural yields as well as by changes in arable land.
 • Changes in food production, together with other factors, are likely to impact food prices and will affect the ability of poor households to access food.
 •  Decreased water availability and quality in some areas are likely to result in increased health and sanitation problems, such as diarrheal disease, which, together with changes in the patterns of vector-borne disease, have the potential to increase malnutrition by negatively affecting food utilisation.
 • Changes in climate and increases in some extreme weather events, such as floods and droughts, will disrupt the stability of the food supply, as well as people’s livelihoods, making it more difficult to earn a stable income and purchase food as well as other basic necessities"
Lisäksi, World Bankin tämän kesän raportti "Turn down the heat : climate extremes, regional impacts, and the case for resilience" [WB2013] on myös huolestuttavaa luettavaa
"This report focuses on the risks of climate change to development in Sub-Saharan Africa, South East Asia and South Asia. Building on the 2012 report, Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided, this new scientific analysis examines the likely impacts of present day, 2°C and 4°C warming on agricultural production, water resources, and coastal vulnerability for affected populations. It finds many significant climate and development impacts are already being felt in some regions, and in some cases multiple threats of increasing extreme heat waves, sea level rise, more severe storms, droughts and floods are expected to have further severe negative implications for the poorest. Climate related extreme events could push households below the poverty trap threshold. High temperature extremes appear likely to affect yields of rice, wheat, maize and other important crops, adversely affecting food security. Promoting economic growth and the eradication of poverty and inequality will thus be an increasingly challenging task under future climate change. Immediate steps are needed to help countries adapt to the risks already locked in at current levels of 0.8°C warming, but with ambitious global action to drastically reduce greenhouse gas emissions, many of the worst projected climate impacts could still be avoided by holding warming below 2°C"
Merenpinnan nousu Suomessa on tietenkin hieman erilaista kuin muualla maailmalla jääkauden jälkeisestä maan kohoamisesta johtuen. Nyt kuitenkin on selvää näyttöä siitä että meren pinta on kohoamassa joten tuo Mikon väite tuntuu perin yllättävältä. 


Hieman pidemmän aikajakson graafi on tällainen

Kasvunopeudessa toki on ollut vaihteluita eli on vaikea väittää että nousu olisi kiihtynyt. Mutta tasaisen tappava nousu on nähtävissä satelliittimittauksistakin


Ilmeisesti käytämme eri lähteitä Mikon kanssa, mutta erilaisen lähdetiedon käyttämisestä on ollut mielenkiintoinen artikkeli Forbesissa jokin aika sitten [Gleick2012]

Mahdollisuuksista


Mikko kirjoitti
"Alestalon vastaus ilmastonmuutoksen aiheuttamista mahdollisuuksista oli hiilivapaan energiatuotannon kehittäminen Saksan esimerkin mukaisesti. Hmmm… Ehkä Alestalo energiapolitiikankin asiantuntijana ei ole huomannut Saksan järkyttävästi nousevaa sähkön hintatasoa ja sen hillitsemiseksi rakennettavaa uutta hiilivoimalakapasiteettia? Saksan päästöthän ovat tosiasiassa olleet viime vuosina kasvussa." 
Saksa on ollut edelläkävijänä tuuli- ja aurinkoenergiaratkaisujen levittämisessä, mutta kyllä: hiilivoiman lisääminen on hyvin valitettavaa

Hillitsemisestä

Mikko kirjoitti
"Miten ilmastonmuutosta voi hillitä? Globaalilla tasolla Alestalo kertoi ainoan keinon olevan hiilidioksidipäästöjen lopettaminen tämän vuosisadan aikana yhteisellä sopimuksella. Wancken kysyessä, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, oli resepti vihreän politiikan mukainen asumiseen, liikenteeseen ja ruoanvalmistukseen käytettävän energian vähentäminen. Alestalo siis säesti hyvin Vihreiden ympäristöministeri Ville Niinistöä, joka muutama päivä sitten kertoi hallituksen tavoitteesta ryhtyä kontrolloimaan käytännössä kaikkea ihmiskunnan elämään liittyvää valmisteilla olevan ilmastolain avulla. "
Jos hyväksymme sen tieteellisen päättelyketjun joka johtaa siihen että  ihmisen aiheuttama hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä on merkittävä tekijä ilmaston lämpenemisessä niin jotainhan ihmisen sille pitäisi tehdä.

Yhteenveto


Mikko veti kirjoituksensa yhteen kuuteen kohtaan  
Klimatologi Alestalo siis onnistui noin 10 minuutin televisiolähetyksessä  

 1. väittämään erimielisyyttä yksimielisyydeksi 
 2. leimaamaan kanssaan erimieliset tiedemiehet ahneiksi huijareiksi 
 3. väittämään viilenemistä lämpenemiseksi 
 4. muuttamaan ilmastomallinnusten epäonnistumiset luotettavaksi menestykseksi 
 5. maalaamaan sellaisia uhkakuvia todellisiksi, joista on näyttöä vain virtuaalimaailmassa 
 6. linjaamaan em. perusteella tulevan poliittisen linja vihreän liikkeen toiveiden mukaisesti. 
Näihin yhteenvedon omasesti oma kuusi pointtiani

 1. Tiedeyhteisössä on pitkälle menevä yksimielisyys siitä että nykyinen ilmaston lämpeneminen aiheutuu ihmiskunnan toimista vaikka vaikutusmekanismien detaljeista ja suuruuksista on normaalia tutkimukseen kuuluvaa köydenvetoa 
 2. Kaikkien erimielisten tutkijoiden leimaaminen ahneiksi huijareiksi ei ole minun tulkintani Alestalon viestistä, mutta kukin lukee / kuulee omalla tavallaan sekä vastaa sanoistaan. En usko tällaista tapahtuvan suomalaisessa tiedeyhteisössä mutta suureen maailmaan rajojemme ulkopuolella mahtuu koko inhimillisen toiminnan kirjo.
 3. Väite viilenemisestä on ennenaikainen eikä vastaa tutkimustuloksia
 4. mallit toimivat kuitenkin aika hyvin vaikka eivät ole täydellisiä
 5. Uhkakuvat ovat myös reaalimaailmassa todellisia vaikka eivät välttämättä toteudu juuri samalla tavalla kuin ennustetaan koska ennusteet muokkaavat sitä kuinka reagoimme tulevaan
 6. En tunne vihreän liikkeen toiveita enkä ota siihen kantaa. Rationaalinen tieteen tuloksista vakuuttunut ihminen toki tekisi jotain tilanteen muuttamiseksi

Lähdeviitteet

[AGU2013] http://www.agu.org/sci_pol/pdf/position_statements/AGU_Climate_Statement_new.pdf
[Allen2013] http://www.nature.com/ngeo/journal/v6/n4/full/ngeo1788.html
[BEALL2013] http://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
[Cook2010] http://thinkprogress.org/romm/2010/08/10/206537/10-indicators-of-a-human-fingerprint-on-climate-change/
[Cook2013] http://m.iopscience.iop.org/1748-9326/8/2/024024/article
[Dessler2008] http://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081117193013.htm
[Gleick2012] http://www.forbes.com/sites/petergleick/2012/02/05/global-warming-has-stopped-how-to-fool-people-using-cherry-picked-climate-data/2/
[Guardian2011] http://www.theguardian.com/environment/2011/may/05/food-prices-global-warming
[Guardian2012oct] http://www.theguardian.com/environment/damian-carrington-blog/2012/oct/10/food-price-rise-uk-crop-harvest
[Guardian2013] http://www.theguardian.com/environment/2013/feb/14/funding-climate-change-denial-thinktanks-network
[GuardianModels2013] http://www.rawstory.com/rs/2013/03/27/climate-change-models-predict-remarkably-accurate-results/
[Hansen2011] http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/11/27031/2011/acpd-11-27031-2011.html
[HeartlandExperts] http://heartland.org/experts
[Huffpost2009] http://www.huffingtonpost.com/kevin-grandia/the-30000-global-warming_b_243092.html
[IPCC2001model] http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/figspm-4.htm
[Kauppinen2011] http://www.praiseworthyprize.com/IREPHY-latest/IREPHY_vol_5_n_5.html#Major_Portions_in_Climate_Change;_Physical_Approach
[Knutti2008] http://www.iac.ethz.ch/people/knuttir/papers/knutti08natgeo.pdf
[Lewis2012] http://www.trust.org/item/?map=connecting-the-dots-understanding-climate-impacts-on-food-security-and-hunger/
[Levitus2012] http://www.agu.org/pubs/crossref/pip/2012GL051106.shtml
[MetOffice2013] http://www.metoffice.gov.uk/research/news/recent-pause-in-warming
[Mäkinen2012] http://ilmastorealismia.blogspot.fi/2012/03/ilmatieteenlaitoksen-trofim-lysenko.html
[NASA_Consensus] http://climate.nasa.gov/scientific-consensus
[NASAevidence] http://climate.nasa.gov/evidence
[NOAAheat] http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/
[PurkeyJohnson2010] http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2010JCLI3682.1
[SciAlert2011] http://www.sciencealert.com.au/news/20113011-22897.html
[SciAm2012] http://www.scientificamerican.com/podcast/episode.cfm?id=leaked-report-confirms-human-induce-12-12-16
[SJR_PWP] http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=praise+worthy+prize&tip=pub
[WB2013] http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/17862361/turn-down-heat-climate-extremes-regional-impacts-case-resilience-full-report
[WFP2012a] http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/4/6/food.pdf
[WFP2012b] http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/4/q/food_text.pdf
[Whetton2007] http://www.csiro.au/en/Organisation-Structure/Divisions/Marine--Atmospheric-Research/Stronger-evidence-for-human-induced-climate-change.aspx
[WMO2013] http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_976_en.html
WIKI_climate_sensitivity] http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_sensitivity

No comments:

Post a Comment

.